NOTARIUSZ

Grażyna Beata Socha powołana została na stanowisko notariusza dnia 19 stycznia 1996 roku. 

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła w 1987 roku. Aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła w latach 1987 – 1989, od 1989 roku pełniła funkcję asesora sądowego, a od 1991 roku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Wydział I Cywilny. Od 1994 roku orzekała w IV Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Jako notariusz prowadziła zajęcia dla aplikantów notarialnych, była wizytatorem notarialnym.

W organach samorządu notarialnego pełniła funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie, a następnie Przewodniczącej tegoż Sądu. Od roku 2006 jest Przewodniczącą Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Krajowej Radzie Notarialnej.

KANCELARIA

Doświadczenie i wiedza notariusza ma zapewnić należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Pomoc w dokonywaniu czynności notarialnych zapewniają notariuszowi urzędniczki  od wielu lat pracujące w Kancelarii Notarialnej Grażyny Beaty Sochy. 

Kancelaria usytuowana jest na Starych Bielanach, w sąsiedztwie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany. Nasze Biuro mieści się niedaleko stacji Metra Stare Bielany oraz pobliskich przystanków autobusowych linii 184, 303, 110, 112, 116. Osoby zmotoryzowane bez problemu znajdą bezpłatne miejsce parkingowe przy ulicy Kleczewskiej, bezpośrednio przed budynkiem Kancelarii.