Grażyna Beata Socha powołana została na stanowisko notariusza w styczniu 1996 roku i do dzisiaj nieprzerwanie prowadzi kancelarię notarialną. Notariusz Grażyna Beata Socha była sędzią Sądu Rejonowego w Warszawie i Sądu Wojewódzkiego w Warszawie.